Toimintamme Keskustien yksikössä

Toimintamme Keskustiellä on neuropsykiatrisesti oireilevien lasten kuntoutukseen suunnattu 6 paikkainen kodinomainen lastensuojelulaitos. Arki on rakennettu kuntouttamaan lasten oireilua ja lisäämään keinoja selviytyä haasteiden kanssa sekä oppia vaihtoehtoisia toimintatapoja. Lapsen oppimat toisenlaiset toimintamallit viedään hänen kotiin jossa yhdessä lähiverkostojen kanssa uudet toimintamallit juurrutetaan lapsen kotiin. Tavoitteemme on tuottaa palvelumme kuntouttamaan lapsen ensisijainen kasvu- ja kehitysympäristö ja saada lapsi palaamaan kotiin sijaishuollon palvelusta.

Jokaisen yksikköömme tulleen lapsen ja hänen lähiverkoston kanssa tehdään tavoitteellinen yksilöllinen toimintasuunnitelma, jota arvioidaan säännöllisesti lapsen, hänen lähiverkoston ja ammatillisen tiimin sekä muiden viranomaisten kanssa. Yksilölliset tarpeet ja toiveet harrastusten ja vapaa-ajan suhteen strukturoidaan arkeen yksikössämme.

Perhetyö

Teemme kotiin vietävinä palveluina neuropsykiatrista valmennusta, perhevalmennusta sekä perhetyötä ja ammatillista tukihenkilötyötä. Työskentelyn tavoitteet kotiin vietävissä palveluissa on määritelty yhdessä asiakkaan ja hänen asioistaan vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Palvelumme toteutumisesta ja tavoitteellisesta työstä raportoimme kuukausittain ja aina tarpeen ilmaannuttua asiakkaan sosiaalityöntekijälle.

Muut palvelut

Lisäksi pystymme vastaamaan pari- ja perheterapian sekä kongnitiivisen lyhytterapian muodossa, asiakkaiden palveluntarpeeseen.
© MMP Avo- ja laitospalvelut Y-3147295-9