Lapsen hyvää kohtelua sisältäviä säkeitä!


Musiikki: Jamppadeus
30.9.2022Yrityksemme arvot ovat työyhteisössämme tekemisen perusta.
Myötätunto on toiminnassamme asiakkaan ja kohtaamisen perusta.Tuotamme sosiaalihuollon alaisia avo- ja laitospalveluja kuntien sosiaalitoimelle tehostettuna laitosmuotoisena palveluna. Toimintaamme kuuluu myös kuntouttavat kotiin vietävät perhetyön palvelut.

Asiakas profiilimme on sosiaalihuollon alaiset monisyisesti oireilevat neuropsykiatrisen palvelun tarpeiset perheet ja lapset.

Tavoitteemme on tehostetussa laitoshuollossa, auttaa perhettä ja lasta tai nuorta kriisiytyneen tilanteen pysäyttämisessä ja perhetilanteen rauhoittamisessa. Laitoshoidossa arvioimme moniammatillisesti, yhteistyössä sijoittavan kunnan sosiaalitoimen ja perheen sekä mahdollisesti muiden lapsien kanssa toimivien tahojen kanssa, kuntoutumisen realiteetteja ja tavoitteita. Tehostetun laitoshuollomme primääri tavoite on lapsen kotiin palaaminen. Palvelumme kattaa myös lapsen ja perheen kuntoutumisen jatkumisen kotona lapsen sijoituksen aikaisen työparin antamalla jatkotyöskentelyllä. Tavoitteena on perheen arjen autonomia ilman kunnan tukipalveluita sekä opittujen taitojen juurtuminen perheen arkeen.


Myönteisyys
Myönteisyydellä saadaan ratkaisevia muutokseen johtavia tuloksia suhteessa yksilöiden tavoitteisiin.

Muutos
Muutos on jatkuvasti läsnä arjen toiminnoissa, muutoksia tarvitaan pitkällä tähtäimellä sekä akuutisti arjen toimintojen keskellä. Muutoksiin sopeutumisen harjoittelu on päivittäistä asiakkaiden ja työyhteisön kesken. Muutoksiin pyritään pienin tavoittein.

Pysyvyys
Muutosten ennakoinnilla ja sopeuttamisella uudenlaiseen tapaan tavoitellaan uusien toimitapojen pysyvyyttä. Pysyvyydellä luodaan arjen ennakoitavuutta ja näin uusien muutosten on helpompi tulla osaksi arkea.

Yhteisöllisyys
Toimintamme perustuu yhdessä tekemiseen moniammatillisen tiimin ja asiakkaiden sekä heidän verkostojen kanssa. Yhdessä yksilön hyväksi.


Maarianhaminan reissusta kuvia!
© MMP Avo- ja laitospalvelut Y-3147295-9